DŮLEŽITÉ INFO PRO VŠECHNY ČLENY NAŠEHO KLUBU a FOTBALOVÉ ASOCIACE !!!

Chcete i na jaře hrát fotbal, či působit jako funkcionář? POTVRĎTE EMAILOVOU ADRESU!!!

Ještě před startem jarních částí fotbalových soutěží je zde jedna novinka Fotbalové asociace,  A TO VELMI DŮLEŽITÁ PRO VŠECHNY JEJÍ ČLENY !!!

Každý člen bude muset potvrdit svoji emailovou adresu. Jakým způsobem to bude probíhat?

Sekretář klubu a zároveň administrátor klubu, Tomáš Mrázek, se Vám níže pokusí celou situaci alespoň v krátkosti přiblížit.

„Nevím do jaké míry se k vám již novinka Fotbalové asociace dostala. Pokusím se ji alespoň ve zkratce vysvětlit. Je opravdu důležité, aby se každý člen, potažmo rodič, s danou situací seznámil. O co tedy vlastně jde„?

„Fotbalová asociace plánuje aktualizaci digitální databáze všech členů, která by měla mít, dle výroků nejvyšších členů, určité výhody a přehlednost.... S touto aktualizací však přichází jeden zásadní problém. Každý člen fotbalové asociace musí vlastnit svoji UNIKATNÍ emailovou adresu, na kterou následně administrátor klubu (v tomto případě já) zašle potvrzovací email, který člen musí svým souhlasem potvrdit. Členům našeho klubu (celkem 204 členů) jsem email na začátku února odeslal. V tuto chvíli mám potvrzeno cca 40- 50 lidí. Problémem tohoto jsou ale 2 věci":

1) „Ne každý člen uvedl při své registraci do FAČRu skutečnou emailovou adresu a tudíž mu potvrzovací email nedorazil a ani o něm neví".

2) „U některých členů nebyl email vyplněn vůbec a tak je klub registroval na svoji emailovou adresu (až do této chvíle toto nebyl problém a spousta klubů, včetně těch prvoligových, to takto řešila). Jak jsem ale psal výše, každý člen musí mít momentálně unikátní emailovou adresu, a tak členové, kteří měli stejný email, o něj momentálně přišli a v systému nemají žádný - toto je ta lepší varianta".

„NO A NYNÍ TA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE !!! Potvrzená emailová adresa je nově povinnou složkou každého člena Fotbalové asociace. KDO DO 15. BŘEZNA 2020 NEPOTVRDÍ PŘÍCHOZÍ EM"AIL, NEBUDE MOCI NASTUPOVAT K MISTROVSKÝM ZÁPASŮM !!!!!!!!!!!!!!!!

Z tohoto důvodu budu potřebovat maximální spolupráci z řad našich trenérů, hráčů a především rodičů dětí, kteří u nás působí.

„Jednotliví trenéři již informace obdrželi a v následujících dnech Vás budou kontaktovat. Ještě jednou tedy prosím o Vaši spolupráci tak, aby vše proběhlo v co nejkratší době a s co nejmenšími komplikacemi".

SHRNUTÍ

Proč zadávat svůj e-mail do IS FAČR?

FAČR shromažďuje e-mailové adresy výhradně k tomu, aby mohla důležitá sdělení zasílat přímo na své členy a předešla tak tomu, aby se k informacím dostal někdo jiný. V dnešní době považujeme za zásadní skutečnost možnost přímé a rychlé komunikace v rámci celé asociace. FAČR také bude zavádět zcela nový informační systém s názvem IS 2.0, do kterého bude mít každý člen svůj vlastní přístup právě skrze (dodanou) unikátní e-mailovou adresu.

Musí zadávat e-mail každý člen sám?

Ne, pokud jste členem fotbalového klubu, zadává ji za Vás jeho administrátor. Vy mu ale můžete pomoci tím, že mu nahlásíte svou adresu a tím mu usnadníte práci.

K čemu zadání e-mailu je a jaké výhody to přinese členům?

Zadání e-mailové adresy přinese hlavně možnost přímé komunikace mezi FAČR a jeho členy. Bude sloužit jako unikátní vstupní klíč pro přihlášení do nového Informačního systému 2.0. V budoucnu tak budete mít okamžitý přístup ke statistikám, informacím, ale i nejrůznějším soutěžím a dalším benefitům.

Co se stane v případě, že svou e-mailovou adresu dávat nechci nebo ji nemám?

Na vše máte čas do 15. března – případné vytvoření elektronické schránky např. na Seznamu nebo Google trvá asi 2 minuty. O tom se můžete přesvědčit v našich návodech níže. Nedodáním e-mailu v uvedeném termínu se však vystavíte hrozbě zákazu startu v soutěžích organizovaných FAČR.

Proč je nutné zadávat a potvrzovat e-mailové adresy právě nyní?

Povinnost uvádět e-mail do systému existuje již od roku 2015. Nejde tedy o žádnou novinku a tento proces je nutný především k vytvoření (nového) Informačního systému 2.0. Většina členů FAČR dosud tuto akci (dodání e-mailu) nedokončila a je potřeba, abychom byli všichni vzájemně propojeni.

Jak mají postupovat děti a mladiství pod věkovou hranicí 18 let?

Pokud si děti a mladiství do 18 let, resp. jejich rodiče, nepřejí zadávat svůj e-mail, administrátoři vyplní e-mail za jejich rodiče či zákonné zástupce – v případě, že mají více dětí a chtějí zadávat pouze jednu adresu, tak i na tuto možnost je systém připraven.

Může mít více členů FAČR jeden e-mail?

Ne, to není možné – s výjimkou zmíněných dětí a mladistvých do 18 let. Tak jak tomu je v běžném životě, kde každý využívá svůj unikátní e-mail, tak i do is.fotbal.cz je třeba zadávat jedinečné e-maily.

V jaké časové lhůtě od vyzvání musím potvrdit e-mailovou adresu?

E-mail s žádostí o potvrzení dorazí poté, co jej admin zadá do systému. Doporučujeme adresu potvrdit ihned poté.


Veškeré podrobné informace naleznete také na stránkách členství ZDE

Vložil: Mrázek Tomáš