Představujeme nový projekt pro členy našeho klubu

Pomáháme našim členům.

Vážení členové a příznivci našeho klubu, rádi bychom chtěli touto cestou poděkovat našemu partnerovi KORESTA TRADE s.r.o. – Betonárna Černá za Bory, který nás již nějakou dobu podporuje nejen finančně, ale podílí se i na pomoci materiálové při nových výstavbách, opravách, údržbách v našem areálu včetně zázemí klubu.

Po vzájemné dohodě, bychom chtěli společně tuto spolupráci rozšířit nejen na rozsah klubové působnosti, ale i k Vaší osobní potřebě.

Firma KORESTA TRADE s.r.o. – Betonárna Černá za Bory Vám nabízí spolupráci při výstavbách a rekonstrukcích v oblasti dodávky stavebních materiálů a to zejména:

• Betonové směsi třídy od C -/5 až po beton C35/45.
• Cementové mazaniny třídy CM 5 až CM 25.
• Stabilizované podklady.
• Čerpání betonu, doprava betonu a suchých směsí.
• Výběr frakcí kulatého a štípaného kameniva, drtí.
• Kopaný a betonářský písek, křemičitý písek.

Představení výhod pro členy klubu:

• Individuální přístup pro členy SK Pardubičky.
• Vytvoření speciální ceny pro odběr stavebních materiálů členům SK Pardubičky.

Jak o výhody zažádat:

V případě poptávky kontaktovat tel. č.: 602 435 716, při jednání se zmínit, že jste členy SK Pardubičky (bude zpětně kontrolováno). www.koresta.cz

Vložil: Mrázek Tomáš